ROmiLL

Zemědělská dopravní technika

Firma ROmiLL se začala zabývat výrobou zemědělské dopravní techniky v roce 2008. Cílem tohoto kroku bylo nabídnout stávajícím zákazníkům, kteří již prověřili kvalitu krmivářských strojů, také stroje pro moderní a efektivní přepravu zemědělských produktů.

Rozsáhlý výrobní program, který naše firma nabízí, uspokojí všechny zemědělské subjekty; od běžných zemědělských podniků a farmářů až po profesionální podniky poskytující služby.

Naší dopravní technikou můžete transportovat jakoukoliv produkci živočišné a rostlinné výroby, zkrátka cokoliv, co Vás jen napadne.

Krmivářské stroje

ROmiLL se stal po roce 1989 prvním českým výrobcem válcových stolic určených k rozdružování a rozmělňování zrnin pro krmiva. S prvotním zaměřením na stacionární šrotovníky a mačkače se v roce 2004 rozšířil o unikátní stroje - mobilní drtiče vlhkého zrna, umožňující zpracování a uchování vlhkého zrna. Tato technologie je považována nejen v Evropě za technologii budoucnosti a ROmiLL v této oblasti již získal několik ocenění.

Významnou roli hrají výrobní náklady, které proti klasickému posklizňovému sušení jsou nižší, navíc jsou také úspornější než kladívkové šrotovníky. Zvířata využijí z obilovin více živin, jejich zdravotní stav je lepší, čímž roste jejich produkční účinnost.