Nabízíme kompletní servis !

Finanční leasing

Využijte výhody finančního leasingu:
CIME - plus, s.r.o.  Vám umožní financovat jakoukoliv techniku a příslušenství z naší nabídky, podle Vašich potřeb.

Příklad:
Při složení akontace ve výši min. 10% budete mít leasingové splátky v minimální výši a Vy začínáte splácet až 3. měsíc od uvedení stroje do provozu.

Dále nabízíme:

 • pevné nebo pohyblivé splátky
 • splátky měsíční nebo čtvrtletní splatné na začátku nebo na konci období.

Jak uzavřete leasingovou smlouvu?
Kontaktujte naše pracovníky a domluvte si s nimi termín setkání, na kterém Vám detailně objasníme podmínky leasingového financování. Poskytneme Vám bezplatné poradenství při výběru optimální formy a struktury financování.

Kde uzavřete leasingovou smlouvu?
V případě Vašeho zájmu vyřídíme veškeré formality přímo u Vás při obchodním jednání a ihned uzavřeme s Vámi smlouvu o financování nejpozději do 24 hodin.

 

Operativní leasing

Využijte výhody operativního leasingu:
Operativní leasing je pronájem stroje nebo přídavného zařízení na časově neomezenou dobu. Délku pronájmu stanovíme na základě Vašich potřeb a požadavků. V tomto případě nepožadujeme jednorázovou splátku předem. Vlastníkem předmětu leasingu je leasingová společnost . Po ukončení pronájmu, nájemce vrátí pronajatý předmět zpět do leasingové společnosti. Splátky jsou fixní po celé smluvní období.

Operativní leasing je určen především pro větší firmy, které potřebují, požadují častější obměnu strojního parku.
Je vhodným řešením zejména pro firmu, která:

 • z různých důvodů nechce předmět leasingu vlastnit
 • bude hradit pouze pravidelné splátky /neplatí akontaci/
 • chce po vypršení smlouvy dlouhodobě najmout jiný, modernější stroj
   

Splátkový prodej

Využijte výhody splátkového prodeje:

 • Účelem splátkového prodeje je na základě kupní smlouvy s úhradou kupní ceny ve splátkách umožnit Vám okamžité a trvalé užívání zakoupeného stroje.
 • Leasingová společnost nakoupí stroj s příslušenstvím od společnosti CIME-plus  podle Vašeho výběru a následně Vám ho prodá formou splátkového prodeje. Vy jste vlastníkem stroje od samého počátku smlouvy a provádíte i jeho daňové odpisy.
 • Minimální doba splátkového prodeje není stanovena. Nabízíme varianty splácení na 12,18, 24, 36 až 82 měsíců. Perioda splátek je měsíční.
   

Pojištění strojů

Využijte naše výhodné pojištění strojů:
Součástí naší nabídky je i pojištění strojů, kdy Vám zprostředkujeme výhodné pojištění, které zahrnuje: živelné pojištění, pojištění pro případ odcizení včetně škod způsobených vandalismem, strojní pojištění u renomovaných pojišťovacích ústavů .Výběr konkrétní pojišťovny závisí pouze na Vašem rozhodnutí.
 

Dotace:

Jsme schopni Vám pomoci vypracovat nabídku k dotačním titulům,  které jsou vyhlášeny a uveřejněněny.
 

SERVIS

Cílem servisních služeb je především zabránit nežádoucím a nenadálým odstávkám vašich strojů, a tak vám pomoci k dosažení jejich optimálního využití. Splnění tohoto cíle zabezpečujeme údržbou, opravami, preventivními zásahy a dalšími speciálními programy. Díky nejmodernější diagnostické technice jsme schopni s předstihem odhalit veškeré náznaky opotřebení strojů a doporučit ekonomicky výhodné řešení vašeho problému.

Disponujeme také dostatečným počtem mobilních mechaniků, kteří jsou schopni provést opravu přímo na místě za pomoci servisních vozidel.

 

Servisní termíny:

U servisu garantujeme výjezd do 24 hodin od zavolání. Pro stroje v záruce a stroje firem, které mají uzavřenou Smlouvu o poskytování servisních služeb garantujeme v případě potřeby servisní zásah nejpozději do 12 hodin.

 

Dodávky náhradních dílů:

Dodávky náhradních dílu jsme schopni garantovat do 24hodin v případě objednávky telefonicky,  na objednávkový formulář(viz. Stránky) a také písemnou formou nebo emailem.

 

Při využití našich služeb máte k dispozici:

 • Tým kvalifikovaných a ochotných mechaniků
 • Náhradní díly všech prodávaných značek
 • Servis u zákazníka kdekoliv kde se stroj nachází
 • Kvalitní technické vybavení
 • Krátká doba příjezdu
 • Dílenské opravy 
 • Spolehlivost

Toto vše platí, jak pro stroje zakoupené u společnosti CIME - plus, s.r.o., tak i pro stroje starší nebo samostatně dovezené, bez ohledu na jejich stáří.